Thang Nhôm Cách Điện

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-5C
-22%

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-5C

1,850,000 VNĐ 1,449,000 VNĐ
Chiều cao chữ A: 1.47m
Thế chữ I: Không dùng
Tải trọng tối đa: 110kg
Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-6C
-13%

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-6C

2,450,000 VNĐ 2,149,000 VNĐ
Chiều cao chữ A: 1.75m
Thế chữ I: Không dùng
Tải trọng tối đa: 110kg
Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-7C
-20%

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-7C

2,450,000 VNĐ 1,979,000 VNĐ
Chiều cao chữ A: 2.03m
Thế chữ I: Không dùng
Tải trọng tối đa: 110kg
Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-8C
-9%

Thang cách điện chữ A Nikawa NKJ-8C

2,950,000 VNĐ 2,689,000 VNĐ
Chiều cao chữ A: 2.31m
Thế chữ I: Không dùng
Tải trọng tối đa: 110kg
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-60
-11%

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-60

7,900,000 VNĐ 7,099,000 VNĐ
Chiều cao ban đầu: 3.6m
Chiều cao tối đa: 6m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-70
-11%

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-70

8,900,000 VNĐ 7,999,000 VNĐ
Chiều cao ban đầu: 4.2m
Chiều cao tối đa: 7m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-80
-11%

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-80

10,900,000 VNĐ 9,799,000 VNĐ
Chiều cao ban đầu: 4.6m
Chiều cao tối đa: 8m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-90
-11%

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-90

11,800,000 VNĐ 10,599,000 VNĐ
Chiều cao ban đầu: 5.3m
Chiều cao tối đa: 9m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-100
-11%

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-100

14,300,000 VNĐ 12,859,000 VNĐ
Chiều cao ban đầu: 5.8m
Chiều cao tối đa: 10m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-110
-11%

Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-110

17,000,000 VNĐ 15,289,000 VNĐ
Chiều cao ban đầu: 4.75m
Chiều cao tối đa: 11m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-120
-11%

Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-120

18,900,000 VNĐ 16,999,000 VNĐ
Chiều cao ban đầu: 5.15m
Chiều cao tối đa: 12m
Tải trọng tối đa: 150kg