Thang Nhôm Rút Gọn

Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-56AI-PRI

Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-56AI-PRI

Liên hệ
Kích thước rút gọn: 99cm
Chiều cao chữ A: 2.7m
Chiều cao chữ I: 5.6m
Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-50AI-PRI

Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-50AI-PRI

Liên hệ
Kích thước rút gọn: 96cm
Chiều cao chữ A: 2.4m
Chiều cao chữ I: 5m
Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-44AI-PRI

Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-44AI-PRI

Liên hệ
Kích thước rút gọn: 93cm
Chiều cao chữ A: 2.1m
Chiều cao chữ I: 4.4m
Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-38AI-PRI

Thang nhôm rút đôi Nikawa NK-38AI-PRI

Liên hệ
Kích thước rút gọn: 90cm
Chiều cao chữ A: 1.9m
Chiều cao chữ I: 3.8m
Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-500VT

Thang nhôm rút gọn Nikawa NK-500VT

Liên hệ
Kích thước rút gọn: 98cm
Chiều cao tối đa: 5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-48

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-48

Liên hệ
Kích thước rút gọn: 93cm
Chiều cao tối đa: 4.8m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-44

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-44

Liên hệ
Kích thước rút gọn: 91cm
Chiều cao tối đa: 4.4m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-38

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-38

Liên hệ
Chiều cao ban đầu: 81cm
Chiều cao tối đa: 3.8m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-32

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-32

Liên hệ
Kích thước rút gọn: 80cm
Chiều cao tối đa: 3.2m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-41

Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-41

Liên hệ
Chiều cao ban đầu: 88cm
Chiều cao tối đa: 4.1m
Tải trọng tối đa: 150kg