Thang Nhôm Ghế Tay Vịn

Thang ghế gia đình 4 bậc Nikawa NKS-04
-18%

Thang ghế gia đình 4 bậc Nikawa NKS-04

1,280,000 VNĐ 1,050,000 VNĐ
Chiều cao tới ghế: 92cm
Chiều cao tới tay vịn: 1.34m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang ghế gia đình 5 bậc Nikawa NKS-05
-21%

Thang ghế gia đình 5 bậc Nikawa NKS-05

1,700,000 VNĐ 1,350,000 VNĐ
Chiều cao tới ghế: 1.15m
Chiều cao tới tay vịn: 1.34m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang ghế gia đình Nikawa NKS-06
-13%

Thang ghế gia đình Nikawa NKS-06

1,750,000 VNĐ 1,539,000 VNĐ
Chiều cao tới ghế: 1.39m
Chiều cao tới tay vịn: 1.81m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm ghế 3 bậc Nikawa NKA-03
-18%

Thang nhôm ghế 3 bậc Nikawa NKA-03

1,120,000 VNĐ 920,000 VNĐ
Chiều cao tới ghế: 73cm
Chiều cao tới tay vịn: 1.18m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm ghế 4 bậc Nikawa NKA-04
-15%

Thang nhôm ghế 4 bậc Nikawa NKA-04

1,350,000 VNĐ 1,150,000 VNĐ
Chiều cao tới ghế: 97cm
Chiều cao tới tay vịn: 1.44m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm ghế 5 bậc Nikawa NKA-05
-13%

Thang nhôm ghế 5 bậc Nikawa NKA-05

1,550,000 VNĐ 1,350,000 VNĐ
Chiều cao tới ghế: 1.21m
Chiều cao tới tay vịn: 1.68m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm ghế 3 bậc Nikawa NKP-03
-20%

Thang nhôm ghế 3 bậc Nikawa NKP-03

1,450,000 VNĐ 1,169,000 VNĐ
Chiều cao tới ghế: 73cm
Chiều cao tới tay vịn: 1.28m
Tải trọng tối đa: 90kg
Thang nhôm ghế 4 bậc Nikawa NKP-04
-19%

Thang nhôm ghế 4 bậc Nikawa NKP-04

1,650,000 VNĐ 1,349,000 VNĐ
Chiều cao tới ghế: 94cm
Chiều cao tới tay vịn: 1.4m
Tải trọng tối đa: 90kg
Thang nhôm ghế 5 bậc Nikawa NKP-05
-13%

Thang nhôm ghế 5 bậc Nikawa NKP-05

1,750,000 VNĐ 1,529,000 VNĐ
Chiều cao tới ghế: 1.12m
Chiều cao tới tay vịn: 1.55m
Tải trọng tối đa: 90kg
Thang nhôm đa năng kèm xe đẩy hàng Nikawa NK-X3B
-16%

Thang nhôm đa năng kèm xe đẩy hàng Nikawa NK-X3B

1,750,000 VNĐ 1,479,000 VNĐ
Chiều cao tới ghế: 78cm
Chiều cao tới tay vịn: 1.2m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm ghế Nikawa NK-2SL
-11%

Thang nhôm ghế Nikawa NK-2SL

1,400,000 VNĐ 1,250,000 VNĐ
Chiều cao tới ghế: 50cm
Chiều cao tới tay vịn: 110cm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm ghế Nikawa NK-3SL
-10%

Thang nhôm ghế Nikawa NK-3SL

1,600,000 VNĐ 1,450,000 VNĐ
Chiều cao tới ghế: 70cm
Chiều cao tới tay vịn: 128cm
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm ghế Nikawa NK-4SL
-10%

Thang nhôm ghế Nikawa NK-4SL

1,900,000 VNĐ 1,710,000 VNĐ
Chiều cao tới ghế: 90cm
Chiều cao tới tay vịn: 150cm
Tải trọng tối đa: 150kg