Thang Nhôm Trượt

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-60
-11%

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-60

7,900,000 VNĐ 7,099,000 VNĐ
Chiều cao ban đầu: 3.6m
Chiều cao tối đa: 6m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-70
-11%

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-70

8,900,000 VNĐ 7,999,000 VNĐ
Chiều cao ban đầu: 4.2m
Chiều cao tối đa: 7m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-80
-11%

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-80

10,900,000 VNĐ 9,799,000 VNĐ
Chiều cao ban đầu: 4.6m
Chiều cao tối đa: 8m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-90
-11%

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-90

11,800,000 VNĐ 10,599,000 VNĐ
Chiều cao ban đầu: 5.3m
Chiều cao tối đa: 9m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-100
-11%

Thang cách điện hai đoạn Nikawa NKL-100

14,300,000 VNĐ 12,859,000 VNĐ
Chiều cao ban đầu: 5.8m
Chiều cao tối đa: 10m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-110
-11%

Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-110

17,000,000 VNĐ 15,289,000 VNĐ
Chiều cao ban đầu: 4.75m
Chiều cao tối đa: 11m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-120
-11%

Thang cách điện ba đoạn Nikawa NKL-120

18,900,000 VNĐ 16,999,000 VNĐ
Chiều cao ban đầu: 5.15m
Chiều cao tối đa: 12m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm ba đoạn Nikawa NKT-100
-14%

Thang nhôm ba đoạn Nikawa NKT-100

15,000,000 VNĐ 12,999,000 VNĐ
Chiều cao ban đầu: 4.45m
Chiều cao tối đa: 10m
Tải trọng tối đa: 120kg
Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A8
-11%

Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A8

3,850,000 VNĐ 3,449,000 VNĐ
Chiều cao ban đầu: 2.78m
Chiều cao tối đa: 4.2m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A10
-12%

Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A10

4,750,000 VNĐ 4,199,000 VNĐ
Chiều cao ban đầu: 3.35m
Chiều cao tối đa: 5.1m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A12
-12%

Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A12

5,850,000 VNĐ 5,199,000 VNĐ
Chiều cao ban đầu: 3.85m
Chiều cao tối đa: 6.3m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A14
-11%

Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A14

6,700,000 VNĐ 5,999,000 VNĐ
Chiều cao ban đầu: 4.45m
Chiều cao tối đa: 7.5m
Tải trọng tối đa: 150kg
Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A16
-11%

Thang nhôm 2 đoạn Nikawa NKT-A16

8,200,000 VNĐ 7,339,000 VNĐ
Chiều cao ban đầu: 5.05m
Chiều cao tối đa: 8.7m
Tải trọng tối đa: 150kg